TOP 2.1.3

Kép

A kedvezményezett neve: Ömböly Község Önkormányzata

A projekt címe: Belvízvédelem Ömböly településen

A szerződött támogatás összege: 49 994 639 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Ömböly Község Önkormányzata a projekt megvalósítása során célként tűzte ki a csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja a lakók és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb esőzések során lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A projekt keretében 1320 méter csapadékvízelvezető rendszer kiépítése és felújítása valósul meg. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Ömböly Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

 

A projekt azonosító száma:
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00013

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.03.31.